Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki odbędzie się we wtorek, 23 sierpnia 2022 r.

Początek o godzinie 9:00 - zdający muszą być obecni najpóźniej pół godziny wcześniej.